glädje-ordning-driv-ansvar

GLÄDJE, ORDNING, DRIV OCH  ANSVAR UTIFRÅN ETT SALUTOGENT SYNSÄTT. DET ÄR GRUNDEN FÖR ATT VI SKA UTFÖRA DEN GODA VÅRD OCH OMSORGEN. DET INNEBÄR ATT VI UTGÅR FRÅN DE RESURSER OCH FÖRMÅGOR VARJE PERSON HAR – VI FOKUSERAR HELT ENKELT PÅ DET FRISKA. VI ANPASSAR VERKSAMHETEN UTIFRÅN DET INDIVIDUELLA BEHOVET I DET VARDAGLIGA LIVET. GENOM OPTIMISM, SJÄLVFÖRTROENDE OCH HUMOR BYGGER VI UPP OCH STÄRKER UTIFRÅN ETT HELHETSPERSPEKTIV.

GLÄDJE

Vi ska trivas tillsammans och stötta varandra i dem utmaningar som uppkommer.


ORDNING

Struktur ska säkerställa att vi arbetar systematiskt inom alla våra områden: kvalité, personal & ekonomi. Allt för att säkra bästa möjliga utförande.

DRIV

Vi ska med passion driva utvecklingen framåt och vara en uppstickare inom vård och omsorg.

ANSVAR

Alla medarbetare på Allegio tar ett gemensam ansvar för att ge en fin omsorg.

© Copyright Allegio Omsorg AB 2021