12 verksamheter är nu diplomerade i demens- och personcentrerad omsorg

Vi är stolta över att Allegio nu har 12 verksamheter som är diplomerade i demens- och personcentrerad omsorg utifrån Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell. Målet är att alla verksamheter blir klara till årsskiftet.

Läs mer om modellen här https://www.stjarnmarkt.se/