Allegio Täby

Vi finns valbara i Täby. Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Idag besöker vi varje månad 75 kunder från vårt kontor på Marknadsvägen.

Vi bjuder på ett stabilt arbetsteam med lång erfarenhet och fokus på kontinuitet och trygghet. Vi försätter att utöka vår kompentens kontinuerligt via olika former av utbildningar. Under året 2022 kommer vi att utbilda oss i Stjärnmärkt Demensarbete.

Varmt välkomna att välja oss du också!

Vad vi gör

Vi på Allegio kan hjälpa till med hemtjänst, hemservice (RUT-tjänster), matlådor och ledsagning.

Om du behöver extra hjälp i vardagen så har du rätt att ansöka om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. Hemtjänsten hos Allegio ger dig stöd i din vardag, så att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan, till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Det är dina behov som ska styra. Exempel på insatser som hemtjänsten ofta gör är städning, handling, hjälp med personlig hygien och ledsagning till olika aktiviteter. Hos Allegio Omsorg får du en egen kontaktman som tillsammans med dig lägga upp en genomförandeplan som beskriver hur din omsorg skall utföras.

Vi gör mer än hemtjänst. Allegio erbjuder även hushållsnära tjänster där du kan använda dig av RUT-avdrag. Våra superduktiga lokalvårdare ger ditt hem lite extra kärlek. Vi erbjuder städ, fönsterputs och enklare trädgårdsskötsel för 230 kr/h efter RUT-avdrag.

Vi erbjuder matlådor från olika leverantörer som serverar näringsrik kost anpassat för äldre personer.

Vi utför ledsagning och ärenden som RUT-tjänst.

Hur vi arbetar

Kunskap i demens och personcentrerad omsorg

Våra medarbetare genomgå utbildningen i stjärnmärkt demens via svenskt demenscentrum. Målet är att vara klar under 2022. Vi ser en ökad andel dementa personer som fortfarande bor hemma vilket gör att denna utbildning underlättar arbetet för våra medarbetare för att kunna ge den bästa möjliga hjälp i hemmet. En stor del i detta är att arbeta personcentrerat och utgå ifrån varje persons unika livssituation.

Kontinuitet med samma kontaktman alla vardagar

För att skapa goda förutsättningar för trygghet och god omvårdnad och service erbjuder vi samma kontaktman alla vardagar. Det innebär att samma undersköterska kommer till dig måndag till fredag dagtid. På kväll och helg kommer våra övriga medarbetare.

Våra medarbetare

Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda och alla besitter gedigen erfarenhet inom vård och omsorg. Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!  Hos oss träffar du samma personal alla vardagar. Vårt mål är att du som kund ska träffa så få medarbetare som möjligt.

Språk

Vi har medarbetare från flera olika länder och kan därför erbjuda flera olika talade språk. 

Vi kan alltid bli bättre

För att vår kvalité på tjänsterna vi utför ska vara den absolut bästa så har vi ett kvalitetssystem. Här kan våra medarbetare lägga in händelserapporter som vi sedan kan arbeta utifrån för att förbättra vårt arbete. Vi har även kvalitétsmöten minst 1 gång i månaden. På dessa möten diskuterar och analyserar vi hur vi kan arbeta för att förbättra det som inträffat och samtidigt motverka att det händer igen. Efter det så tar vi upp alla händelser på kommande arbetsplatsträff så att alla medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet vi lägger fram.

Har du förbättringsförslag till vår verksamhet – kontakta oss eller fyll i fomuläret!

Så säger våra kunder

Vanliga frågor & svar

Det är en biståndshandläggare i Täby Kommun som utreder ditt hjälpbehov. Läs mer här

Vi får beställningen direkt av biståndshandläggaren. Då kontaktar vi dig och bokar ett hembesök där vi läggar upp en plan tillsammans med dig hur hjälpen ska utföras. Uppföljning och anpassningar av planen sker kontinuerligt efter behov.

Priset är detsamma oavsett om du har kommunal eller Allegio som din hemtjänstutförare. Det finns en maxtaxa i hemtjänsten, det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser – från 2022 är maxtaxan 2170 kr.  Läs mer här

Ja, alla medarbetare från Allegio har ID-handlingar där det framgår tydligt att dem tillhör Allegio.

Vi rekommenderar att inte släppa in personer som inte kan uppvisa ID-handlingar som styrker Allegio som utförare.

Kontakta oss idag

Vi finns valbara i Täby. Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkomna att välja oss!

Allegio Maaike

Enhetschef

Maaike Hartgerink