Vi på Allegio vill göra skillnad!

Vi är en familjär hemtjänst och hemservice som vill göra skillnad. Vi erbjuder hemtjänst genom myndighetsbeslut och hemservice som en hushållsnära tjänst (RUT). 

Vi vill ge en fin omsorg och service med hjärta.

Utifrån ditt behov ser vi till att tillsammans med dig och dina anhöriga utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån dina behov och önskemål.

Varmt välkommen till oss!

Samma kontaktman varje vardag
Diplomerade i Demens och personcentrerad omsorg
Medarbetarägd med sunda värderingar

Allegio - Utvalt manskap

Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa verksamheten när vi också har den bästa och mest engagerade medarbetargruppen!

Våra medarbetare – undersköterskor, städare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har alla kollektivavtal med avtalade försäkringar och pensioner.

Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå på våra medarbetare med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad.

Allegio Omsorg AB ägs av medarbetare genom moderbolaget Team Allegio AB.

Systematiskt kvalitets- och miljöarbete

  • Vi arbetar aktivt med Kontaktmannaskapet för att tillgodose alla behov och rutiner på bästa möjliga sätt, vi prioriterar små arbetsgrupper som ger mycket god kontinuitet. Vi kan ofta erbjuda samma medarbetare måndag till fredag.
  • Ordning och reda är grundläggande för att kunna ge en trygg omsorg och service. Alla medarbetare utgår ifrån våra godkända lokaler, har arbetskläder, ID-kort och kör företagsbilar. Planering, Lokala Rutiner och Personalhandbok finns enkelt tillhands i varje arbetsmobil.
  • Varje avvikelse och synpunkt dokumenteras i vårt Avvikelsesystem och åtgärdas skyndsamt. Nycklar förvaras i brandsäkra nyckelskåp med digital spårning och vi har ansvarsförsäkring.
  • Inom vårt hållbarhetsarbete har vi genomfört elektrifiering våra verksamhetsbilar till el-hybrider.