Hållbarhet

VI VILL OCKSÅ GÖRA SKILLNAD INOM HÅLLBARHET
Elcyklar

Vi försöker i möjligaste mån använda elcyklar i transporten mellan kunder.

Elektrifierad bilpark

Blir avstånden för långa mellan kunder använder vi verksamhetsbilar. Vi har bytt ut alla våra verksamhetsbilar till el-hybrider och el-bilar.

Källsortering

Självklart källsorterar vi på Allegio för minsta möjliga miljöpåverkan.

Krav på leverantörer

I  våra upphandlingar ställer vi krav på att leverantörer arbetar aktivt med miljöfrågor.

Uppföljning

Vi följer upp vår miljö- och hållbarhetpolicy kontinuerligt för att hitta förbättringar.

Globala mål

Vi  utgår ifrån FN:s utvecklingsagenda och globala mål för en hållbar utveckling.

Har du frågor om vårt miljöarbete?

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor om hur vi arbetar med hållbarhet och miljöfrågor.