Hållbarhet

VI VILL OCKSÅ GÖRA SKILLNAD INOM HÅLLBARHET
Miljöcertifiering ISO 14001
Vi minskar miljöbelastningen genom ständiga förbättringar mot hållbar utveckling.
Elektrifierad bilpark
För miljön har vi bytt ut alla våra verksamhetsbilar till el-hybrider.
Källsortering

Självklart källsorterar vi på Allegio för minsta möjliga miljöpåverkan.

Krav på leverantörer

I  våra upphandlingar ställer vi krav på att leverantörer arbetar aktivt med miljöfrågor.

Uppföljning
Vi följer upp våra åtgärder och vårt miljöarbete varje år och utvärderar dem.
Globala mål
Vi följer FN:s utvecklingsagenda och globala mål för en hållbar utveckling.

Har du frågor om vårt miljöarbete?

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor om hur vi arbetar med hållbarhet och miljöfrågor.