Allegio Hemtjänst i Sigtuna

Vi finns valbara inom hemtjänst och hemservice i hela Sigtuna kommun. 

Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkomna att välja oss du också!

Vad vi gör

Vi på Allegio kan hjälpa till med hemtjänst, larmryck, hemservice (RUT-tjänster), matlådor och ledsagning.

Om du behöver extra hjälp i vardagen så har du rätt att ansöka om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. Hemtjänsten hos Allegio ger dig stöd i din vardag, så att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan, till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Det är dina behov som ska styra. Exempel på insatser som hemtjänsten ofta gör är städning, handling, hjälp med personlig hygien och ledsagning till olika aktiviteter. Hos Allegio Omsorg får du en egen kontaktman som tillsammans med dig lägga upp en genomförandeplan som beskriver hur din omsorg skall utföras.

Vi gör mer än hemtjänst. Allegio erbjuder även hushållsnära tjänster där du kan använda dig av RUT-avdrag. Våra superduktiga städare ger ditt hem ren kärlek.

Hur vi arbetar

Kunskap i demens och personcentrerad omsorg

Våra medarbetare genomgår utbildning i stjärnmärkt demens via svenskt demenscentrum. Vårt mål är att verksamheten är färdigutbildad under hösten 2023. Vi ser en ökad andel dementa personer som fortfarande bor hemma vilket gör att denna utbildning underlättar arbetet för våra medarbetare för att kunna ge den bästa möjliga hjälp i hemmet. En stor del i detta är att arbeta personcentrerat och utgå ifrån varje persons unika livssituation.

Kontinuitet med samma kontaktman alla vardagar

För att skapa goda förutsättningar för trygghet och god omvårdnad och service erbjuder vi samma kontaktman alla vardagar. Det innebär att samma undersköterska kommer till dig måndag till fredag dagtid. På kväll och helg kommer våra övriga medarbetare.

Hur får jag Hemtjänst

01.

Ansök om hemtjänst

I Sigtuna-Märsta finns vi valbara utifrån lagen om valfrihet (LOV). I korthet går det till så att du först får träffa en biståndshandläggare, som gör en bedömning av vilka behov du har och vad du kan beviljas. Priset för hemtjänst är detsamma oavsett utförare. Ansök direkt nedan till din lokala kommun.

02.

Välj Allegio som utförare

När du fått din ansökan om hemtjänst beviljad kan du välja oss på Allegio som är en godkänd leverantör. Om du inte är nöjd med din nuvarande hemtjänst har du alltid rätt att byta till Allegio. Vi på Allegio har god erfarenhet av kommunal handläggning. Ta gärna kontakt med oss så vägleder vi dig.

03.

Allegios hemtjänst startar!

Vi kontaktar dig och bokar ett hembesök där vi skriver en genomförandeplan och utser en fast omsorgskontakt som går till dig dagligen. Du får en Allegio-hempärm med allt material samlat på ett ställe.

Följ oss gärna på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Våra medarbetare

Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda och alla besitter gedigen erfarenhet inom vård och omsorg. Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!  Hos oss träffar du samma personal alla vardagar. Vårt mål är att du som kund ska träffa så få medarbetare som möjligt.

Vi kan alltid bli bättre

För att vår kvalité på tjänsterna vi utför ska vara den absolut bästa så har vi ett kvalitetssystem. Här kan våra medarbetare lägga in händelserapporter som vi sedan kan arbeta utifrån för att förbättra vårt arbete. Vi har även kvalitétsmöten minst 1 gång i månaden. På dessa möten diskuterar och analyserar vi hur vi kan arbeta för att förbättra det som inträffat och samtidigt motverka att det händer igen. Efter det så tar vi upp alla händelser på kommande arbetsplatsträff så att alla medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet vi lägger fram.

Har du förbättringsförslag till vår verksamhet – fyll i formuläret!

Så säger våra kunder

Vanliga frågor & svar

Det är en biståndshandläggare som utreder ditt behov – utifrån din ansökan. Läs mer här

Priset är detsamma oavsett hemtjänstutförare. Det finns en maxtaxa i hemtjänsten, det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser – från 2023 är maxtaxan 2359 kr. 

Vi får beställningen direkt av biståndshandläggaren. Då kontaktar vi dig och bokar ett hembesök där vi läggar upp en plan tillsammans med dig hur hjälpen ska utföras. Uppföljning och anpassningar av planen sker kontinuerligt efter behov.

Ja, alla medarbetare från Allegio har ID-handlingar där det framgår tydligt att dem tillhör Allegio.

Vi rekommenderar att inte släppa in personer som inte kan uppvisa ID-handlingar som styrker Allegio som utförare.

Du kan antingen kontakta oss på Allegio eller ringa kommunens kontaktcenter på telefon 08-591 260 00 för att komma i kontakt med den biståndshandläggare som har hand om det geografiska område där du bor. Biståndshandläggarna har telefontid varje vardag klockan 09.00 – 10.00.

När måste jag välja en ny utförare?
Sigtuna kommun kommer skicka ut en blankett i början av januari. Gör ditt val och skicka in blanketten i det frankerade svarskuvertet. Sigtuna kommuns myndighetsenhet behöver ditt val senast den 22 januari 2023.


Vad händer om alla väljer samma utförare, får alla sitt förstahandsval?
Ja.


Vad händer om jag inte gör något nytt val innan den 22 januari 2023?

Då kommer en handläggare höra av sig till dig, antingen via telefon eller hembesök.


Får jag någon bekräftelse om att valblanketten kommit in?
Nej, det får du inte.


Kan jag ändra mig och välja ny utförare efter 22 januari?
Ja, du kan när som helst välja ny utförare.


Vad händer med mina beviljade insatser?
De påverkas inte av vilken utförare du väljer. Insatserna flyttas bara över till den utförare som du har valt.


Behåller jag de tider och dagar som jag har idag efter den första april?

Om du byter hemtjänstleverantör så får du komma överens om dagar och tider med den nya utföraren i god tid innan det nya avtalet startar


Hur kommer jag att betala för insatsen?
Det nya avtalet påverkar inte betalningssättet. Betalning sker på exakt samma sätt som tidigare.


Vem beviljar hemtjänst och insatser i och med det nya avtalet?
Det påverkas inte. Det kommer fortfarande vara Myndighetsenheten på Sigtuna kommun som beviljar hemtjänst och beslutar om insatser.


När börjar det nya avtalet att gälla?
Det börjar gälla från och med den 1 april 2023.


Innebär det nya avtalet några skillnader för mig som brukare?
Ja, vi har sett över avtalet för att öka valmöjligheterna. Till exempel är kapacitetstaket numera borttaget och valfriheten är därmed större

Kontaktuppgifter

Vi finns valbara i hela Sigtuna kommun. Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkomna att välja oss!

Neda

Regionchef

Neda Gahdeshi

Kladiua

Enhetschef

Klaudia Niedbala

Sandra - 290

Planeringsledare

Sandra Wesslén

Här ligger vårt kontor - välkommen på besök!