Demensarbete

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar. Förutom problem med minne och koncentration kan man även få svårt med språk och tidsuppfattning samt att oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Symptomen är beroende på var i hjärnan skadan sitter. Förr betraktades demenssjukdom som en oundviklig följd av åldrandet. Demens är betydligt vanligare i hög ålder men det är inget naturligt åldrande.

Demens är en folksjukdom och varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Det uppskattas att mellan 130.000 – 150.000 personer i Sverige i dag lever med någon form av demenssjukdom. Det finns enligt Demensförbundet ett 80-tal olika demenssjukdomar. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom som utgör 60 procent av de insjuknade.

Demenssjukdom innebär en stor omställning för den som drabbas, men också för närstående. Sjukdomens utveckling kan dock se mycket olika ut. Många kan leva ett normalt och självständigt liv under många år, medan andra får en snabb försämring av viktiga funktioner. Det är viktigt att komma i kontakt med hälsovården om man misstänker att man har en begynnande demenssjukdom eller att man har närstående som man misstänker har demens. Sjukvården erbjuder minnesutredningar och medicinska tester för att diagnostisera sjukdomen.

Såhär jobbar Allegio med demens

På Allegio har vi en god erfarenhet av att ge hemtjänst och hemservice till kunder som drabbas av demenssjukdom, men också stöd till nära och kära.

Kontinuitet

Kontinuitet är avgörande för att skapa en trygghet. Vi skapar mindre medarbetargrupper med samma kontaktperson som arbetar måndag till fredag. Medarbetarna går då till samma kunder varje dag i veckan. Detta skapar en god kontinuitet, inte bara av antal personal utan också inom vilka insatser vi gör och hur vi utför dem.

Kompetensnivå

Minst 80 procent av medarbetargruppen ska ha genomfört webbutbildningarna ABC Demens, ABC Demens + samt Nollvisionen. Vår målsättning är att Allegios samtliga verksamheter uppfyller detta senast 2022-05-31.

Hjälpmedel

Vi använder flera olika hjälpmedel i arbetet med demens för att skapa en bättre livssituation. Till exempel är det populärt med så kallade robotkatter.

Tid för reflektion

Våra medarbetargrupper får avsatt tid tillsammans med instruktör för att reflektera och dela med sig av lärdomar.

Prata med Elin, vår instruktör i demens

Välkommen att kontakta vår instruktör i demens, Elin, om du har några frågor eller funderingar.