Allegio Hemvård i Västerås

Vi finns valbara som utförare av hemtjänst, hemvård och RUT-tjänster i Västerås. Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkommen att välja oss du också!

Vad vi gör

Vi gör det vi är bäst på! På uppdrag av Västerås Stad utför vi basal hemsjukvård, hemrehabilitering och hemtjänst. Vi erbjuder även RUT-tjänster.

Om du behöver extra hjälp i vardagen så har du rätt att ansöka om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. Hemtjänsten hos Allegio ger dig stöd i din vardag, så att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan, till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Det är dina behov som ska styra. Exempel på insatser som hemtjänsten ofta gör är städning, handling, hjälp med personlig hygien och ledsagning till olika aktiviteter. Hos Allegio Omsorg får du en egen kontaktman som tillsammans med dig lägga upp en genomförandeplan som beskriver hur din omsorg skall utföras.

Du som har svårt att ta dig till en vårdcentral och/eller behöver stöd av sjuksköterska i hemmet. Det kan vara att stötta dig kring mediciner, ta prover eller kanske att lägga om ett sår. Då har du rätt till hemsjukvård!

Du som behöver hjälpmedel och/eller träning i hemmet erbjuds kontakt med vår arbetsterapeut eller sjukgymnast. Har du slutat att ta den där promenaden du tyckt om eller tappat lusten för viktiga och lustfyllda sysslor i hemmet? Då kan vi stötta dig att ta dig en den där aktiviteten igen!

Vi gör mer än hemtjänst. Allegio erbjuder även hushållsnära tjänster där du kan använda dig av RUT-avdrag. Våra superduktiga städare ger ditt hem ren kärlek.

Hur vi arbetar

Kunskap i demens och personcentrerad omsorg

Våra medarbetare har genomgått utbildningen stjärnmärkt demens via svenskt demenscentrum.  Personer med demenssjukdom bor kvar hemma i allt större utsträckning. Det ställer höga krav på medarbetarnas kunskap om symtom och personcentrerat förhållningssätt för att kunna ge den bästa möjliga hjälp i hemmet. En stor del i detta är att arbeta personcentrerat och utgå ifrån varje persons unika livssituation.

Kontinuitet och fast omsorgskontakt

Kontinuitet och fast vård- eller omsorgskontakt ger extra trygghet i kontakten hos Allegio. Vi arbetar aktivt med att förbättra din trygghet och din upplevelse. Detta gör vi genom att din kontaktperson tillsammans med dig punktar upp dina hjälpinsatser i en vård- eller genomförandeplan som vi kommer att arbeta efter.  

Våra medarbetare

Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda och alla besitter gedigen erfarenhet inom vård och omsorg. Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!  Hos oss träffar du samma personal alla vardagar. Vårt mål är att du som kund ska träffa så få medarbetare som möjligt.

Språk

Vi har medarbetare från flera olika länder och kan därför erbjuda flera olika talade språk. 

Vi kan alltid bli bättre

För att vår kvalité på tjänsterna vi utför ska vara den absolut bästa så har vi ett kvalitetssystem. Här kan våra medarbetare lägga in händelserapporter som vi sedan kan arbeta utifrån för att förbättra vårt arbete. Vi har även kvalitétsmöten minst 1 gång i månaden. På dessa möten diskuterar och analyserar vi inträffade avvikelser och arbetar med förbättringar för att undvika att oönskade händelser inträffar igen. Efter det så tar vi upp alla händelser på kommande arbetsplatsträff så att alla medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet vi lägger fram.

Har du förbättringsförslag till vår verksamhet – fyll i formuläret!

Så säger våra kunder

Vanliga frågor & svar

Det är en biståndshandläggare som utreder ditt behov – utifrån din ansökan. Läs mer här

Priset är detsamma oavsett om du har kommunal eller Allegio som din hemtjänstutförare. Det finns en maxtaxa i hemtjänsten, det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser – från 2022 är maxtaxan 2170 kr.  Läs mer här

Vi får beställningen direkt av biståndshandläggaren. Då kontaktar vi dig och bokar ett hembesök där vi läggar upp en plan tillsammans med dig hur hjälpen ska utföras. Uppföljning och anpassningar av planen sker kontinuerligt efter behov.

Ja, alla medarbetare från Allegio har ID-handlingar där det framgår tydligt att dem tillhör Allegio.

Vi rekommenderar att inte släppa in personer som inte kan uppvisa ID-handlingar som styrker Allegio som utförare.

Kontakta oss idag

Vi finns valbara i Västerås. Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkomna att välja oss!

placeholder

Verksamhetschef

Linda Olsson

placeholder

Planeringsledare

Anna Lundgren