Samma kontaktman varje vardag
Diplomerade i Stjärnmärkt Demensarbete
Vi ger dig Guldkant

Allegio Hemtjänst

Vi erbjuder en hemtjänst som är anpassad helt utifrån dina behov och önskemål. Det innebär inga extra kostnader att välja privat hemtjänst.

Du är alltid delaktig i vår planering av de insatser du har rätt till enligt ditt biståndsbeslut. Vi värnar om din integritet och delaktighet och ditt självbestämmande. Målet med vår hemtjänst, ledsagning och avlastning är att vi vill underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Du får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg.

Tjänster

– Service
– Omvårdnad
– Ledsagning

Egen kontaktperson

Ditt biståndsbeslut anger dina behov och tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan som talar om hur och när dina insatser ska utföras. Du får en egen kontaktperson som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål. Kontaktpersonen har även kontakt med dina närstående. Kontaktpersonen är länken till övriga anställda och bevakar om ditt behov förändras. Alla som utför tjänster hos dig dokumenterar för att säkerställa att du har fått dina insatser utförda. Du har alltid möjlighet att läsa din personakt.

Vi är lyhörda för dina önskemål

Vi på Allegio Omsorg bygger vår verksamhet på en helhetssyn med kunden i fokus. Vi visar alla kunder respekt och empati, och vi är alltid lyhörda för dina önskemål. Vi värdesätter att alla våra anställda har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Vår personal har tystnadsplikt. De tjänster som inte finns med i ditt biståndsbeslut kan enkelt köpas till vid behov.

Såhär säger våra kunder