Frågor och svar

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna vi får angående hemtjänst. Hittar du inte svaret är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Prissättningen av hemtjänst bestäms lokalt av respektive kommun. Det görs också, efter samtycke, en inkomstprövning vilket gör att taxan bestäms efter dina inkomster.

Priset är detsamma oavsett om du har kommunal eller Allegio som din hemtjänstutförare.

Oavsett var du bor finns det en maxtaxa som är det maximala beloppet du betalar per månad oavsett antal insatser. Maxtaxan i hemtjänsten i år 2023 är 2 359 kr. 

Hemtjänsten kan hjälpa till med exempelvis bäddning, matlagning, inköp och tvätt men också vård och omsorg om du har behov av det.

För att få beviljad hemtjänst kontaktar du din kommun där en biståndshandläggare gör en bedömning av hur mycket hjälp du kan få.

Alla som har insatser från hemtjänsten har rätt till en fast omsorgskontakt. Målet är att omsorgskontakten ska skapa förbättrad trygghet, kontinuitet, individanpassning och samordning. Den fasta omsorgskontakten har en helhetsbild över dina behov.

Ja, alla medarbetare från Allegio har ID-handlingar där det framgår tydligt att dem tillhör Allegio.

Vi rekommenderar att inte släppa in personer som inte kan uppvisa ID-handlingar som styrker Allegio som utförare.