Kvalité

VÅRA LEDORD GER DET GODA MÖTET

Glädje, Ordning, Driv och Ansvar utifrån ett salutogent synsätt ska vara grunden till att vi utför Den Goda Mötet. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor varje person har – och fokuserar på det friska. Vi anpassar verksamheten utifrån det individuella behovet i det vardagliga livet. Genom optimism, självförtroende och humor bygger vi upp och stärker genom ett helhetsperspektiv.

Personalkontinuitet - samma kontaktman mån-fre

Alla kunder får en kontaktman som är ansvarig för kundens insatser. Kontaktmannen arbetar ofta måndag till fredag – detta gör att kontinuiteten för kunden blir väldigt bra. I kundens hempärm ska direktnummer till kontaktmannen finnas. På kväll och helg arbetar våra andra personalgrupp. Varje vecka och månad mäter vi kontinuiteten på varje verksamhet för att säkra att vi håller det vi lovar.

Systematiskt förbättringsarbete

Ibland kan avvikelser ske i verksamheten – då är det viktigt att snabbt följa upp vad som hänt och besluta om åtgärder för att undvika att det inträffar igen. Synpunkter kan lämnas skriftligt eller muntligt till sin kontaktman. Det går även bra att kontakta Verksamhetschef eller Regionchef.

Varje verksamhet har veckovisa kvalitetsmöten där avvikelser hanteras och åtgärdas. Vi använder ett digitalt avvikelsesystem där personalen enkelt kan rapportera saker direkt i mobiltelefonen. Händelserna kommer då direkt till ansvarig chef för åtgärd. Personalen kan också läsa viktiga rutiner, dokumentation och panering i mobilen. Varje månad skriver verksamheten ett kvalitetsprotokoll som granskas av vår kvalitetsansvarig/MAS.

ISO-cerifiering och demens

Struktur och ordning i verksamheten är avgörande för att utföra en bra tjänst. Därför genomför vi just nu ett stort arbete för att kunna ISO-certifiera oss inom kvalité och miljömålet är att klara detta under 2022.

Fler och fler drabbas av demens. I våra verksamheter arbetar vi med att specialisera oss i demensarbete. Medarbetarnas kompetens förbättras och rätt arbetssätt är avgörande för att förenkla för kunder och närstående som påverkas av demens.