Allegio Hemtjänst i Sollentuna

Vi finns valbara som utförare av hemtjänst och hemservice i Sollentuna.

Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkomna att välja oss!

Tjänster

Vi på Allegio kan hjälpa till med hemtjänst, larmryck, hemservice (RUT-tjänster), matlådor och ledsagning.

Hemtjänst i form av omvårdnad, service och larmtillsyner utför vi årets alla dagar mellan 7-23. Vi finns nära tillhands med duktig personal utifrån dina behov och önskemål.

Vi erbjuder städ, flyttstäd, fönsterputs och enklare trädgårdsskötsel för 240 kr/h efter RUT-avdrag.

Vi erbjuder goda tillagade matlådor, både kylda och varma från Tunet. Kostnad per låda är 85 kr.

Mer info kommer inom kort!

Hur vi arbetar

Kunskap i demens och personcentrerad omsorg

Våra medarbetare har genomgått utbildningen stjärnmärkt demens via svenskt demenscentrum.  Vi ser en ökad andel dementa personer som fortfarande bor hemma vilket gör att denna utbildning underlättar arbetet för våra medarbetare för att kunna ge den bästa möjliga hjälp i hemmet. En stor del i detta är att arbeta personcentrerat och utgå ifrån varje persons unika livssituation.

Kontinuitet med samma kontaktman alla vardagar

För att skapa goda förutsättningar för trygghet och god omvårdnad och service erbjuder vi samma kontaktman alla vardagar. Det innebär att samma undersköterska kommer till dig måndag till fredag dagtid. på kväll och helg kommer vårt övriga medarbetare.

Våra medarbetare

Vi har medarbetare från flera olika länder och kan därför erbjuda flera olika talade språk. Till exempel Arabiska, persiska, polska, ryska. Vi har även en medarbetare som kan teckenspråk.

Medarbetare Allegio Kista-Rinkeby-Tensta

Vi kan alltid bli bättre

För att vår kvalité på tjänsterna vi utför ska vara den absolut bästa så har vi ett kvalitetssystem. Här kan våra medarbetare lägga in händelserapporter som vi sedan kan arbeta utifrån för att förbättra vårt arbete. Vi har även kvalitétsmöten minst 1 gång i månaden. På dessa möten diskuterar och analyserar vi hur vi kan arbeta för att förbättra det som inträffat och samtidigt motverka att det händer igen. Efter det så tar vi upp alla händelser på kommande arbetsplatsträff så att alla medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet vi lägger fram.

Har du förbättringsförslag till vår verksamhet – kontakta oss!

Så säger våra kunder

Frågor & svar

Det är en biståndshandläggare på stadsdelen som utreder ditt hjälpbehov.

Det finns en maxtaxa i hemtjänsten, det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser – från 2021 är maxtaxan 2170 kr.

Kontaktuppgifter

Vi finns valbara i Sollentuna. Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkomna att välja oss!
Hranush 2023

Enhetschef

Hranush Baloyan

solnetuna PL A.A

Planeringsledare

Asal Amani

Allegio medarbetare Neda

Regionchef

Neda Ghadeshi