12 verksamheter är nu diplomerade i demens- och personcentrerad omsorg