VI VILL GÖRA SKILLNAD!

Vi är ett familjeomsorgsföretag som vill göra skillnad och ge en fin omsorg med hjärta. Idag har över 400 medborgare i Solna, Stockholm, Sundbyberg, Östersund och Österåker valt oss som sin utförare. Vi erbjuder omsorg och service genom biståndsbeslut eller som RUT-tjänst. Kostnaden för RUT-tjänster är från 199 kr/h efter avdrag.

Utifrån ditt behov ser vi till att tillsammans med dig och dina anhöriga utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån dina behov och önskemål.

Utvalt manskap

Idag är vi över 200 anställda undersköterskor, vårdbiträden och städare - vi har kollektivavtal. Vi är ingenting utan vår duktiga personal! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad. 

Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har den bästa och mest engagerade personalen!

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vi arbetar aktivt med Kontaktmannaskapet för att tillgodose alla behov och rutiner på bästa möjliga sätt, vi prioriterar små arbetsgrupper som ger mycket god kontinuitet.

Ordning och reda är grundläggande för att kunna ge en trygg omsorg och service. All personal utgår ifrån våra godkända lokaler. All personal har arbetskläder, ID-kort och kör företagsbilar. Planering, Lokala Rutiner och Personalhandbok finns enkelt tillhands i varje arbetsmobil.

Varje avvikelse och synpunkt dokumenteras i vårt Avvikelsesystem och åtgärdas skyndsamt. Nycklar förvaras i brandsäkra nyckelskåp med digital spårning och vi har ansvarsförsäkring.

ÖVERSKOTT GÅR TILLBAKA MED LÅNGSIKTIGT ÄGANDE

Huvudägare till Allegio Omsorg är Team Allegio AB. Enligt ägarfamiljernas direktiv ska allt överskott återinvesteras i att utveckla och förbättra verksamheterna långsiktigt - inga utdelningar får ske.