ATT VÄLJA ALLEGIOS HEMTJÄNST

DET FRIA VALET MED HEMTJÄNST INNEBÄR ATT DU SOM HAR FÅTT HEMTJÄNST BEVILJAT SJÄLV FÅR VÄLJA VILKEN LEVERANTÖR SOM SKA UTFÖRA DIN HJÄLP. AVGIFTEN BLIR DENSAMMA OAVSETT VILKEN LEVERANTÖR DU VÄLJER. SÅ HÄR GÅR DET TILL NÄR DU SKA VÄLJA DIN HEMTJÄNST:

1. SÖK BISTÅND

I alla kommuner vi finns valbara gäller lagen om valfrihet (LOV). I korthet går det till så att du först får träffa en biståndshandläggare, som gör en bedömning av vilka behov du har och vad du beviljas från kommunen.

2. VÄLJ ALLEGIO SOM DIN UTFÖRARE

Därefter får du välja bland de utförare som är godkända av din lokala kommun. Om du inte är nöjd med din nuvarande hemtjänstutförare har du alltid rätt att byta utförare.

Vi på Allegio kan äldreomsorg och vet vilka dina rättigheter är, då vi inom Allegio har god erfarenhet av kommunal handläggning. Ta gärna kontakt med oss så vägleder vi dig.3. ALLEGIOS HEMTJÄNST  STARTAR!

Vi kontaktar dig och bokar ett hembesök där vi skriver en genomförandeplan och utser en kontaktman som går till dig måndag till fredag varje vecka.


Josefina är VÅR KVALITETSsamordnare

Josefina | josefina.nyman@allegio.se | 076-020 33 47

© COPYRIGHT ALLEGIO OMSORG AB 2021