Stjärnmärkt demensARBETE – ALLEGIOS ARBETSmodell

bild på loggaStjärnmärkt är en arbetsmodell som Allegio använder och arbetar med aktivt utifrån. Syftet är att ge våra medarbetare kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet kring personer med demens.

Fyra reflektionsträffar

Modellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle ska medarbetarna förbereda sig en webbutbildning och hemuppgift. Webbutbildningarna som ingår i Stjärnmärkt kommer från Svenskt Demenscentrum.

Så blir vi på Allegio Stjärnmärkta

Minst 80 procent av medarbetargruppen ska ha genomfört de fyra utbildningsstegen och när verksamheten arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärkningen omprövas sedan varje år.

Vår målsättning är att alla Allegio verksamheter är klara med Stjärnmärkt demens inom 1 år.

Kontinuitet med samma medarbetare

Kontinuitet är viktigt för att kunna arbeta utifrån modellen. Vi skapar mindre medarbetargrupper med kontaktpersoner son arbetar måndag till fredag. Medarbetarna går då till samma personer varje dag i veckan. Det skapar en trygghet - vilket är ett måste för att modellen ska fungera.

Hjälpmedel i arbetet med demens

Vi använder flera olika hjälpmedel i Stjärnmärkt demensarbete som vi kan erbjuda.

Sara är vår instruktör i stjärnmärkt demensARBETE

Ps. Bild kommer inom kort

Sara | sara.karlsson@allegio.se

© COPYRIGHT ALLEGIO OMSORG AB 2021