Information om Covid-19

Allegio Omsorg följer kommunernas och regionernas riktlinjer och rutiner vad gäller Coronaviruset, vilket i grund och botten styrs av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Vi tillämpar alltid god handhygien och basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov samt användning av skyddsutrustning. Allegio Omsorg har under hela Covid-19-utbrottet haft tillgång till den skyddsutrustning inklusive munskydd som krävts för att medarbetarna ska kunna utföra vård- och omsorg enligt riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna föreskrivit. 

Information och riktlinjer förankras löpande till samtliga medarbetare. Rutiner och riktlinjer är uppsatta i lokalerna och finns även lättillgängligt i arbetsmobilerna.

Allegio Omsorg följer upprättad Riskbedömning. Personal med symtom testas – det medför en trygghet för både kund, personal och verksamhet.

Vi arbetar efter Folkhälsomyndighetens råd:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten; före måltid, inför mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vid eventuella konstaterade fall av Covid-19 hos kund eller personal genomförs en smittspårning i samråd med myndighet.

Med anledning av smittspridningen av Covid-19 ber vi dig som anhörig att vara extra försiktig med att besöka dina äldre anhöriga. Har du symtom ber vi dig att avstå från att besöka dina äldre anhöriga.

Har du frågor eller funderingar så är du hjärtligt välkommen att kontakta dit närmaste kontor.

Tillsammans klarar vi detta!