VI PÅ ALLEGIO VILL GÖRA SKILLNAD!

Vi är ett familjärt hemtjänst- och serviceföretag som vill göra skillnad. Vi vill ge en fin omsorg med hjärta. Idag har över 600 personer i Borås, Danderyd, Nyköping, Solna, Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Östersund och Österåker oss som sin utförare. Vi erbjuder omsorg och service genom biståndsbeslut eller som RUT-tjänst. Kostnaden för RUT-tjänster är från 199 kr/h efter avdrag och vi utför bland annat städ, fönsterputs och enklare trädgårdsskötsel.

Utifrån ditt behov ser vi till att tillsammans med dig och dina anhöriga utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån dina behov och önskemål.

Utvalt manskap

Våra anställda undersköterskor, städare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har alla kollektivavtal. Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad. Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har den bästa och mest engagerade medarbetargruppen!

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vi arbetar aktivt med Kontaktmannaskapet för att tillgodose alla behov och rutiner på bästa möjliga sätt, vi prioriterar små arbetsgrupper som ger mycket god kontinuitet.

Ordning och reda är grundläggande för att kunna ge en trygg omsorg och service. All personal utgår ifrån våra godkända lokaler. All personal har arbetskläder, ID-kort och kör företagsbilar. Planering, Lokala Rutiner och Personalhandbok finns enkelt tillhands i varje arbetsmobil.

Varje avvikelse och synpunkt dokumenteras i vårt Avvikelsesystem och åtgärdas skyndsamt. Nycklar förvaras i brandsäkra nyckelskåp med digital spårning och vi har ansvarsförsäkring.

ÖVERSKOTT GÅR TILLBAKA MED LÅNGSIKTIGT ÄGANDE

Team Allegio AB äger Allegio Omsorg AB sedan våren 2020. Enligt ägarfamiljernas direktiv ska allt överskott återinvesteras i att utveckla och förbättra verksamheterna långsiktigt - inga utdelningar får ske från ägarbolaget.

Pontus,  Koncernchef 

Pontus Karmhag | Maila Pontus | 0700-44 29 34

© Copyright Allegio Omsorg 2021