VI PÅ ALLEGIO VILL GÖRA SKILLNAD!

Vi är ett familjärt hemtjänst- och serviceföretag som vill göra skillnad. Vi erbjuder hemtjänst, service och hemsjukvård genom myndighetsbeslut eller som en hushållsnära tjänst (RUT). Kostnaden för RUT-tjänster är från 199 kr/h efter avdrag och vi utför bland annat städ, fönsterputs och enklare trädgårdsskötsel.

Vi vill ge en fin omsorg med hjärta. Idag har över 700 personer i 12 kommuner valt oss som sin utförare - det är vi väldigt tacksamma över!

Utifrån ditt behov ser vi till att tillsammans med dig och dina anhöriga utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån dina behov och önskemål.

Allegio - Utvalt manskap

Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa verksamheten när vi också har den bästa och mest engagerade medarbetargruppen!

Våra medarbetare - undersköterskor, städare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har alla kollektivavtal med avtalade försäkringar och pensioner.

Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå på våra medarbetare med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad.

SYSTEMATISKT KVALITETS- oCH MILJÖARBETE

Vi arbetar aktivt med Kontaktmannaskapet för att tillgodose alla behov och rutiner på bästa möjliga sätt, vi prioriterar små arbetsgrupper som ger mycket god kontinuitet. Vi kan ofta erbjuda samma medarbetare måndag till fredag.

Ordning och reda är grundläggande för att kunna ge en trygg omsorg och service. Alla medarbetare utgår ifrån våra godkända lokaler, har arbetskläder, ID-kort och kör företagsbilar. Planering, Lokala Rutiner och Personalhandbok finns enkelt tillhands i varje arbetsmobil.

Varje avvikelse och synpunkt dokumenteras i vårt Avvikelsesystem och åtgärdas skyndsamt. Nycklar förvaras i brandsäkra nyckelskåp med digital spårning och vi har ansvarsförsäkring.

Vi genomför under 2021 arbetet med att ISO-certifiera Allegio inom kvalité och miljö. Inom vårt miljöarbete arbetar vi också med att elektrifiera våra verksamhetsbilar och miljökompenserar för våra årliga utsläpp med start från 2022.

ÖVERSKOTT GÅR TILLBAKA MED LÅNGSIKTIGT ÄGANDE

Team Allegio AB äger Allegio Omsorg AB sedan våren 2020. Enligt ägar direktiv ska allt överskott återinvesteras i att utveckla och förbättra verksamheterna långsiktigt - inte ett öre ska lämna ägarbolaget.

Pontus,  VD 

Pontus Karmhag | Maila Pontus | 0700-44 29 34

© Copyright Allegio Omsorg 2021