ALLEGIOS MILjÖARBETE

vi  vill också göra skillnad inom miljöområdet.   

VIKTIGA ÅTGÄRDER & MÅL

  1. Miljöcertifiering ISO 14001. Det blir ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar mot hållbar utveckling.
  2. Elektrifiera bilparken. Våra bilar ska senast 2023 vara utbytta mot el-hybrider
  3. Miljökompensera utsläppen. Vi ska från och med 2022 kompensera för våra utsläpp och bli utsläppsneutrala.
  4. Källsortera. Våra verksamheter källsorterar idag.
  5. Sätta krav på våra leverantörer. I Alla upphandlingar ställer vi krav på att leverantörer arbetar aktivt med miljöfrågor.

Uppföljning

Vi följer våra åtgärder och utvärderar upp dem årligen.

Kontakt

Vid ytterligare frågor om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Allegios VD.

© COPYRIGHT ALLEGIO OMSORG AB 2021