våra ledord ger den goda omsorgen

 • Glädje, Ordning, Driv och Ansvar utifrån ett salutogent synsätt ska vara grunden till att vi utför den GODA omsorgen.
  • Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor varje person har – vi fokuserar helt enkelt på det friska. Vi anpassar verksamheten utifrån det individuella behovet i det vardagliga livet. Genom optimism, självförtroende och humor bygger vi upp och stärker genom ett helhetsperspektiv.
  • Ledorden:
   • Glädje – Vi ska trivas tillsammans och stötta varandra i dem utmaningar som uppkommer.
   • Ordning – Struktur ska säkerställa att vi arbetar systematiskt inom alla våra områden: kvalité, personal & ekonomi. Allt för att säkra bästa möjliga utförande.
   • Driv – Vi ska med passion driva utvecklingen framåt och vara en uppstickare inom vård och omsorg.

Personalkontinuitet - samma kontaktman mån-fre

Alla kunder får en kontaktman som är ansvarig för kundens insatser. Kontaktmannen arbetar ofta måndag till fredag - detta gör att kontinuiteten för kunden blir väldigt bra. I kundens hempärm ska direktnummer till kontaktmannen finnas. På kväll och helg arbetar våra andra personalgrupp. Varje vecka och månad mäter vi kontinuiteten på varje verksamhet för att säkra att vi håller det vi lovar. 

SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE - Vi vill alltid bli bättre!

Ibland kan avvikelser ske i verksamheten - då är det viktigt att snabbt följa upp vad som hänt och besluta om åtgärder för att undvika att det inträffar igen. Synpunkter kan lämnas skriftligt eller muntligt till sin kontaktman. Det går även bra att kontakta Verksamhetschef eller vår Kvalitetsansvarig/MAS.

Varje verksamhet har veckovisa kvalitetsmöten där avvikelser hanteras och åtgärdas. Vi använder ett digitalt avvikelsesystem där personalen enkelt kan rapportera saker direkt i mobiltelefonen. Händelserna kommer då direkt till ansvarig chef för åtgärd. Personalen kan också läsa viktiga rutiner, dokumentation och panering i mobilen. Varje månad skriver verksamheten ett kvalitetsprotokoll som granskas av vår kvalitetsansvarig/MAS.

ISO-CERTIFERING 9001 & STJÄRNMÄRKT DEMENS

Struktur och ordning i verksamheten är avgörande för att utföra en bra tjänst. Därför genomför vi just nu ett stort arbete för att kunna ISO-certifiera oss inom 9001 - målet är att klara detta under 2021.

Fler och fler drabbas av demens. I våra verksamheter arbetar vi med att certifiera oss i Stjärnmärkt demensarbete. Det är en kvalitetsstämpel på att vi har rätt kompetens i personalen och att vi använder rätt arbetssätt. Allt för att förenkla för kunder och närstående som påverkas av demens.

Josefina är VÅR KVALITETSSAMORDNARE

Josefina Nyman | Maila Jossan | 076-020 33 47

© COPYRIGHT ALLEGIO OMSORG AB 2021