allegios hemsjukvård OCH HEMREHABILITERING

I norrtälje och östersund har vi också möjlighet att utöver hemtjänst och service även erbjuda hemsjukvård och hemrehabilitering. det är fantastiskt att kunna samla all denna kompetens under ett och samma tak!

BASAL HEMSJUKVÅRD OCH HEMREHABILITERING

Har du stora svårigheter att ta dig till din vårdcentral på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan du få hjälp med sjukvård i hemmet. Kommunen ansvarar också för rehabilitering i hemmet till vissa personer.  

TEAMARBETE - EN VIKTIG RESURS

För att hemsjukvård och hemrehabilitering ska fungera så bra som möjlighet arbetar medarbetarna i Allegio Omsorg i team. I teamet ingår alla som arbetar runt den aktuella kunden - Distriktsköterska, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Undersköterska och Planeringsledare.

HEMREHABILITERING

Hemrehabilitering innebär att du kan få råd, stöd och träning i din bostad och i din närmiljö kunna klara vardagliga aktiviteter med god livskvalitet.  

VEM KAN FÅ HEMREHABILITERING?

Har du svårt att ta dig till din vårdcentral? Har du problem med nedsatt rörlighet och ork eller har behov av rehabiliteringsinsatser under lång tid? Då kan det bli aktuellt med hemrehabilitering. Hemrehabilitering kan vara ett alternativ för dig som - kommit hem från sjukhuset och behöver stöd med fortsatt träning i hemmet - känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du ska utför vardagliga aktiviteter - vårdas av en anhörig - både du och din anhöriga kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet  

SÅ ANSÖKER DU

Kontakta din husläkare, distriktssköterska, fysio- eller arbetsterapeut.  

VAD KOSTAR DET?

Oavsett vilken utförare du väljer är avgiften densamma. Basal hemsjukvård och hemrehabilitering är alltid kostnadsfritt. 

KONTAKTA OSS GÄRNA

Allegio Norrtälje Hemsjukvård

Allegio Östersunds Hemsjukvård


© COPYRIGHT ALLEGIO OMSORG AB 2021