ALLEGIOS HÅLLBARHET

vi  vill också göra skillnad inom HÅLLBARHET.   

VIKTIGA ÅTGÄRDER & MÅL

  1. Miljöcertifiering ISO 14001. Det blir ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar mot hållbar utveckling.
  2. Elektrifiera bilparken. Alla verksamhetsbilar är el-hybrider
  3. Källsortera. Våra verksamheter källsorterar idag.
  4. Sätta krav på våra leverantörer. I alla våra upphandlingar ställer vi krav på att leverantörer arbetar aktivt med miljöfrågor.

Uppföljning

Vi följer våra åtgärder och utvärderar upp dem årligen.

Kontakt

Vid ytterligare frågor om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Allegios VD.

© COPYRIGHT ALLEGIO OMSORG AB 2021