Allegio Hemtjänst i Rinkeby-Kista-Tensta

Vi finns valbara i Rinkeby-Kista-Tensta. Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkomna att välja oss du också!

Vad vi gör

Vi på Allegio kan hjälpa till med hemtjänst, larmryck, hemservice (RUT-tjänster), matlådor och ledsagning.

Hemtjänst i form av omvårdnad, service och larmtillsyner utför vi dygnet runt – årets alla dagar. Vi finns nära tillhands med duktiga medarbetare utifrån dina behov och önskemål.

Vi erbjuder städ, flyttstäd, fönsterputs och enklare trädgårdsskötsel för 240kr/h efter RUT-avdrag.

Vi erbjuder manglad tvätt genom ett tvätteri som vi har avtal med. Detta är väldigt uppskattat av många!

Vi erbjuder goda tillagade matlådor, både kylda och varma från Tunet. Kostnad per låda är 85 kr.

Du som vårdar en närstående kan få avlösning i hemmet. Upp till 16 timmar avlösning i månaden är gratis. En ledsagare är en person som kan hjälpa dig som har en funktionsnedsättning att vara med i sociala och kulturella aktiviteter. Det kostar ingenting att få stöd av en ledsagare.

Hur vi arbetar

Kunskap i demens och personcentrerad omsorg

Våra medarbetare har genomgått utbildningen stjärnmärkt demens via svenskt demenscentrum.  Vi ser en ökad andel dementa personer som fortfarande bor hemma vilket gör att denna utbildning underlättar arbetet för våra medarbetare för att kunna ge den bästa möjliga hjälp i hemmet. En stor del i detta är att arbeta personcentrerat och utgå ifrån varje persons unika livssituation.

Kontinuitet med samma kontaktman alla vardagar

För att skapa goda förutsättningar för trygghet och god omvårdnad och service erbjuder vi samma kontaktman alla vardagar. Det innebär att samma undersköterska kommer till dig måndag till fredag dagtid. på kväll och helg kommer vårt övriga medarbetare.

Våra medarbetare

Vi har medarbetare från flera olika länder och kan därför erbjuda flera olika talade språk. Till exempel Arabiska, persiska, polska, ryska. Vi har även en medarbetare som kan teckenspråk.

Vi kan alltid bli bättre

För att vår kvalité på tjänsterna vi utför ska vara den absolut bästa så har vi ett kvalitetssystem. Här kan våra medarbetare lägga in händelserapporter som vi sedan kan arbeta utifrån för att förbättra vårt arbete. Vi har även kvalitétsmöten minst 1 gång i månaden. På dessa möten diskuterar och analyserar vi hur vi kan arbeta för att förbättra det som inträffat och samtidigt motverka att det händer igen. Efter det så tar vi upp alla händelser på kommande arbetsplatsträff så att alla medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet vi lägger fram.

Har du förbättringsförslag till vår verksamhet – kontakta oss!

Så säger våra kunder

Frågor & svar

Det är en biståndshandläggare på stadsdelen som utreder ditt hjälpbehov.

Det finns en maxtaxa i hemtjänsten, det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser – från 2021 är maxtaxan 2170 kr.

Kontakta oss idag

Vi finns valbara i Rinkeby-Kista-Tensta. Kontakta oss gärna så kommer vi på ett hembesök. Varmt välkomna att välja oss!

Hranush 2023

Enhetschef

Hranush Baloyan

Carina PL, Allegio Akalla

Planeringsledare

Carina Kemppi

Allegio medarbetare Neda

Regionchef

Neda Ghadeshi